INOVA MUĞLA

Yeni fikirlerin projelere, girişim, patent ve teknolojik ürünlere dönüşmesine destek oluyoruz.

Inova Muğla Teknoloji Transfer Ofisi

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren bir gösteren yapıyı ifade eder.

MU –TTO belirtilen yapılanma içerisinde daha yaygın bir etki yaratabilmek adına Muğla ilinde farkındalık yaratmayı ve sektör odaklı üniversite – sanayi arasında aktif iletişim noktaları oluşturmayı hedeflemektedir.